Vzdelanie

2014 – 2017 Ing. – inžinier ekonómie

Arts Management, Fakulta podnikohospodárska, Vysoká škola ekonomická, Praha

2011 – 2014 Bc. – bakalár hudobného umenia

Dramaturgia a manažment hudobného umenia,

Hudobná a tanečná fakulta, Vysoká škola múzických umení, Bratislava

2010 (1 semester) Softvérové technológie a manažment,

Fakulta elektrotechnická, České vysoké učení technické, Praha

2006 – 2010

 

Gymnázium Poštová 9, Košice

Pracovno-edukatívne stáže: 

2/2015 Opera Management Master Class, Parnassus – hudobná agentúra, Viedeň –           asistent manažéra a producenta
1/2014 – 4/2014

 

 

 

Arco Diva Management – hudobná agentúra, Praha

–          umelecký manažér a asistent

–          zástupca pre Slovenskú republiku