Školské projekty

5/2016 Nosím ulici v srdci, GML, VŠE Praha 

–      spoluorganizátor a tvorca fundraisingovej kampane na podporu Pragulic – Poznej Prahu jinak!

10/2012 a 10/2013 Orfeus – festival súčasnej hudby, HTF VŠMU Bratislava 

–     organizátor, manažér a fundraiser  študentského festivalu  súčasnej hudby

10/2011 – 6/2014 Študentské filmy FTF VŠMU Bratislava

–             produkčný / herec / komparzista

9/2012 – 4/2013 Operné štúdio VŠMU

–     asistent réžie, produkčný, fundraiser opery Amelia al Ballo a v ďalších operných predstaveniach

3/2013 Koncert symfonického orchestra VŠMU, Sieň Slovenskej filharmónie, Bratislava 

–        produkčný

6/2012 Istropolitana Project –  študentský divadelný festival, DF VŠMU Bratislava 

–     organizátor, tím: PR a marketing