Hudba

Hudba

Ako organizátor, manažér, produkčný, zvukár a inšpicient

 

Viva Musica! festival 2013 a 2014, Bratislava

  • inšpicient – F. M. Bartholdy: Sen noci svätojánskej
  • asistent zvukára – VivaZbor – Legenda  o rytieroch zo Sitna

– pomocné produkčné práce, asistent, helper, uvádzač

Orfeus 2012 a 2013 – festival súčasnej hudby, HTF VŠMU Bratislava 

–           organizátor a manažér  študentského festivalu  súčasnej hudby

Koncert symfonického orchestra VŠMU, Sieň Slovenskej filharmónie, Bratislava –       produkčný

More than Music –  Grundtvig project, Slovak Music Bridge, Bratislava

– asistent produkcie, konzultant, sprevádzač hostí

Prázdniny v ríši rozprávok, Divadlo Elledanse, Bratislava

–  hudobná spolupráca v detskom divadelnom predstavení

Eurochestries Slovakia

– organizátor medzinárodného festivalu mládežníckych orchestrov a zborov Šengenský poludník

 

Ako hudobník

hráč na viole (ukončený II. stupeň ZUŠ)

  • Od 3/2015 člen Orquesta de Cámara del Instituto Cervantes de Praga
  • 2005 – 2010 pôsobenie v poloprofesionálnom sláčikovom orchestri Musica Iuvenalis Košice o účinkovanie s orchestrom na koncertoch a medzinárodných festivaloch v Európe a Ázii

hráč na mandolíne 

  • o Od 3/2016 – člen hudobnej skupiny JamBandit
  • 2013 – účasť na európskom projekte Music Culture 4, Biograd na Moru, Chorvátsko

hráč na husliach (ukončený I. stupeň ZUŠ)